โรงเรียนบ้านพระเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

241 ม.12 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

Tel&Fex. 037-541241